Zelfsturing huiswerk

Zelfsturing huiswerk

Tom is een 14 jarige jongen die op het middelbaar onderwijs zit. Hij heeft moeite om zijn huiswerk te organiseren en hij leert sommige vakken op een inefficiënte manier.
Zijn jeugdarts verwijst hem door naar de ergotherapie.

Tom krijgt met behulp van de ergotherapeut inzicht in zijn manier van leren en krijgt andere mogelijkheden aangereikt. Hij leert handiger gebruik te maken van zijn agenda.

Voorheen leerde hij Engelse woordjes door deze door te lezen en op te schrijven wat hij hoort in plaats van hoe je het woord schrijft. Door regelmatiger Engelse woorden over te schrijven en woorden met de ogen dicht te schrijven behaalt. Tom betere scores voor Engels. Daarnaast heeft hij veel moeite om Biologie te leren.

Samen met de ergotherapeut leert Tom mindmaps te maken. Hij heeft de Biologie stof beter samengevat en hij kan deze beter leren.

Tom is blij dat hij meer overzicht heeft over zijn huiswerk, hij plant zijn huiswerk op andere tijdstippen en hij behaald betere punten op zijn rapport. Zijn ouders zijn trots op hem.