Klachten

Klachten

Als u bij Ergotherapie Leunissen onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?

  1. Maak uw probleem bespreekbaar
    Bespreek uw probleem eerst met ons. Misschien komt weer samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. We kunnen samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
  2. Advies en ondersteuning
    Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl.
  3. Klachtenloket Paramedici
    Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl