Hersenletsel

Hersenletsel

Jan is 64 jaar. Zes maanden geleden heeft hij een beroerte gehad. Sindsdien heeft hij moeite met onthouden, is snel afgeleid en neemt hij weinig eigen initiatief. Dit heeft grote invloed op zijn dagbesteding.

Activiteiten zoals wassen en aankleden, koken en zijn hobby puzzelen, kan hij niet meer zelfstandig uitvoeren. Jan krijgt veel hulp van zijn vrouw en de thuiszorg.

Zijn vrouw vindt het moeilijk met de beperkingen van haar man om te gaan. Ze stoort zich eraan dat hij veel in een stoel zit en hij niets doet. De huisarts schakelt een ergotherapeut in, om zo de zelfstandigheid van meneer te vergroten. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van strategietraining en compensatietechnieken. Daarnaast krijgt zijn vrouw instructie en begeleiding bij het leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.

Na een aantal uren ergotherapie kan meneer zich weer zelfstandig wassen en aankleden, een eenvoudige warme maaltijd bereiden en pakt hij het puzzelen weer op. Voor het echtpaar heeft het dagelijks leven weer meer kwaliteit gekregen.